logo

תיכון מקצועי ויצו בית הכרם

בירושלים, בלב שכונת בית הכרם הירוקה, שוכן בית ספר ויצו,

תיכון מקצועי מיוחד וייחודי מסוגו בארץ,

המאפשר לתלמיד תיכון לרכוש תעודת מקצוע, באוירה מכבדת,

תוך יצירת קשר המבוסס על אמון ודאגה והצבת אתגרים. 

עבור לאתר הפנימי של בית הספר: כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

מרכז ויצו למשפחה ע"ש רבקה זיו, בית הכרם ירושלים

Simply-Smart.com

רח' החלוץ 47 בית הכרם. ת.ד. 3112, ירושלים מיקוד 96222  טל: 02-6551100 פקס: 02-6551105